Wij zijn Frans (48)  enJolanda (49). Samen met onze dochters (20 & 23) wonen wij in Gelderland. Vanuit de gedachte dat ieder kind een warm en veilig plekje verdient, zijn wij in 2016 begonnen met het opvangen van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen via pleegzorg. Daarvoor hadden we al ervaring met een jongen met een beperking,  die vanaf 2010 tot 2021 iedere week een aantal dagen bij ons woonde. Sinds 2019 zijn we een gezinshuis geworden. Jolanda en Frans werken fulltime in het gezinshuis, Frans volgt daarnaast een HBO studie Social Work in Ede. De kamers van ons gezinshuis zijn nu gevuld met  2 zusjes van 7 en 8 jaar, een meisje van 10 jaar en een een broer en zus van 7 en 8 jaar.  Twee zusjes van 5 en 11 komen 1 keer per maand een weekend logeren

pleegzorg

 

Een plek die kinderen en tieners zoveel als mogelijk houvast biedt. Dat is waar wij voor willen gaan. Ivy betekent klimop. Een sterke plant, die hoe je ook snoeit, toch weer opklimt en zich hecht. Het wordt een stevige basis. 

Wij willen kinderen en tieners de veilige omgeving van ons gezin bieden, om op te klimmen, te groeien, te ontwikkelen en zelfstandig te worden.


We zijn een Rust, Reinheid, Regelmaat gezin. Dat is de basis, maar daarnaast is er zeker nog ruimte voor spontane activiteiten en gekke dingen van alle gezinsleden.


De kinderen die bij ons wonen hebben allemaal een rugzak. We helpen onze kinderen en jongeren hun verleden een plaats te geven. Daarnaast gaan we samen op zoek naar gaven en talenten.  We helpen ze deze uit te bouwen. Zo leggen wij samen een stevig fundament waar jongeren hun toekomst op kunnen bouwen. Wij leven en werken vanuit een christelijke levensvisie, maar alle kinderen zijn meer dan welkom in ons gezinshuis.

In ons gezinshuis is ruimte voor 4 gezinshuis kinderen en 2 logeerplekken. Ons huis staat open voor jongeren in de leeftijdscategorie 2 tot 10 jaar (bij plaatsing). Wij richten ons op langdurige plaatsingen, maar een crisisplaatsing is ook mogelijk als er plaats is.
Wij staan ook open voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Logeeropvang

Naast de basis van gezinshuis hebben wij in ons huis 1 kamer beschikbaar voor logeeropvang. Wij bieden logeeropvang in weekenden en voor een aantal weken in de schoolvakanties. De insteek hiervan is dat ouders en/of jongeren ontlast worden en zelf tot rust kunnen komen om zo de juiste balans in hun leven te houden. In de vakanties, zijn we vaak op de camping te vinden.

Wil je meer weten over logeeropvang? Neem dan gerust contact met ons op.

Nog een paar puntjes, die goed zijn om te noemen

Gezinshuis Ivy biedt op kleine schaal professionele zorg aan kinderen en jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen. Wij zijn een zelfstandig gezinshuis. Door ons te verbinden aan diverse partners waarborgen we onze professionaliteit en kwaliteit en hebben we tegelijkertijd de vrijheid om ons gezinshuis geheel op maat voor alle gezinsleden en externe betrokkenen vorm te geven. We zijn een gecontracteerde partij voor regio Rivierenland en hebben maatwerkcontracten met andere gemeenten.

Kinderen worden bij ons geplaatst na een zorgvuldige matching waarbij er gekeken wordt naar hoe het kind past bij ons als gezinshuisouders en de overige kinderen binnen het gezinshuis. Uiteraard worden de ouders zo mogelijk bij de plaatsing betrokken. Bij de matching wordt gekeken of wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, dit is mede afhankelijk van de achterliggende problematiek.

Contra-indicatie
Om de veiligheid van de kinderen en hun omgeving te kunnen waarborgen kunnen we niet zomaar alle kinderen in ons huis opnemen. Voor kinderen is het niet mogelijk wanneer ze:

  • slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik.
  • een drugsverslaving hebben.
  • obsessief de grenzen opzoekt en daardoor de ontplooiing van anderen belemmerd.
  • excessief seksueel gedrag vertonen.

Wij richten ons op langdurige zorg voor kinderen.

Vanuit onze opleiding en professie hebben wij kennis en ervaring met kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking

Wij bieden graag de ruimte om broertjes en zusjes uit één gezin bij ons te plaatsen. 

Iedere maand gaan de gezinshuiskinderen een weekend logeren in een logeergezin.

Voor opname in ons gezinshuis is een geldige indicatie een vereiste. 

Klachtenportaal Zorg

Graag horen wij als gezinshuisouders van uw klacht. We kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn om het op te lossen.Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Het gezinshuis is aangesloten bij Klachtenportaalzorg.nl. Hier kan een klacht over ons als gezinshuisouders en/of betrokken professionals worden ingediend. Ons lidmaatschapsnummer is 12894 en we staan ingeschreven onder naam Gezinshuis Ivy. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier www.klachtenportaalzorg.nl

Kwaliteitsprogramma gezinshuizen 

Jolanda is sinds 1994 Z-verpleegkundige en heeft in 2019 haar BIG opnieuw gehaald. Ons gezinshuis levert zorg als omschreven in de Jeugdwet en biedt verantwoorde zorg. Ons kwaliteitsprogramma van Ovezo informeert over hoe wij omgaan met onze taken en verantwoordelijkheden als zorgaanbieder. Ons kwaliteitsprogramma vormt de beschrijving bij alle werkzaamheden in ons gezinshuis. 

Vertrouwingspersoon

Aan ons gezinshuis is een onafhankelijk vertrouwenspersoon verbonden. Petra Stolwijk  bezoekt ons huis 4 keer per jaar, zodat ze ook een bekend gezicht wordt voor onze gezinshuiskinderen. De kinderen kunnen bij haar terecht met vragen en problemen.

 

Ons huis staat in een knus dorp aan de Linge. We wonen in een leuk autovrij straatje, met een kleine speeltuin voor de deur. Maar in onze tuin gaat de speeltuin gewoon verder. We zijn veel buiten en genieten van ons tuinhuis, speelhuisje en trampoline.

Ons huis heeft naast een ruime keuken en woonkamer een aparte tv kamer en speelkamer, 

Ieder kind heeft zijn eigen slaapkamer. Samen maken we daar een eigen plekje van.

Op 10 minuten fietsen zijn het station, de winkels, bieb enz.

 

Identiteit

Ons gezinshuis heeft een christelijke identiteit. Christen zijn is verweven in heel ons leven. We geloven dat God ieder kind dat bij ons komt wonen op het oog heeft!

Alle kinderen in ons gezin gaan op zondag mee naar de kerk, we lezen uit de Bijbel, bidden en praten over ons geloof. Dat hoort bij wie wij zijn en ook bij ons gezinshuis.  

Kinderen en/of jongeren die bij ons komen wonen hoeven geen christen te zijn. Wij zullen ze ons geloof ook niet opdringen. We verwachten wel respect. 

Elk kind heeft zorg, liefde, aandacht en bemoediging nodig van zijn ouders. Zonder dat kan een kind niet gezond opgroeien tot een evenwichtige volwassene. 

Als het voor kinderen of jongeren niet (meer) mogelijk om thuis te wonen, omdat hun ontwikkeling en veiligheid in deze gezinssituatie in gevaar is, worden ze uit huis geplaatst. Een ontwikkelingsachterstand, gedrags- en/of hechtingsproblematiek of traumatisering, maakt dat het niet mogelijk is om in een pleeggezin op te groeien.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze kinderen en jongeren het beste binnen een gezin kunnen opgroeien. In een gezinshuis, wat een kleinschalige vorm van hulp en zorg is, worden deze kinderen en jongeren opgevangen. Op deze manier komen ze terecht in een gezin in een normale leefomgeving, waar er gezinshuisouders zijn die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren.

Kinderen zonder veilig thuis  hebben niet gekregen wat ze wel nodig hadden. Dit vullen ze op door overlevingsgedrag wat ze zichzelf aangeleerd hebben. Het is voor ons een uitdaging dit overlevingsgedrag te herkennen en te zoeken naar manieren van opvoeden en/of begeleiding die dit gedrag kan doorbreken en de kinderen helpt om een ander, gezonder gedrag te ontwikkelen. 

Van angst en wantrouwen naar een voorzichtig vertrouwen in zijn omgeving. Daardoor komt er ontspanning en groeien om te ontdekken wie hij of zij zelf is.

Want ja, jij mag er zijn! Ja, je bent zo waardevol en geliefd! 

Juist het gewone leven, leren van de dagelijkse dingen is zo belangrijk. Niet de nadruk leggen op wat anders is of op afwijkend gedrag maar juist de nadruk leggen op de normale, gezonde dingen kan voor deze kinderen al heel ontspannend en genezend werken. En natuurlijk kijken we samen met onze gedragsdeskundige naar wat het kind specifiek nodig heeft aan aanpak of therapie en zetten we dat in.
 

Wij werken samen met: gedragsdeskundige Mirjam Bogerd en haptotherapeut Paulien van Dijk

Roots

De kinderen/jongeren die bij ons wonen hebben hun wortels ergens anders liggen. Het is ontzettend belangrijk hier aandacht voor te hebben. Als het mogelijk is begeleiden we een kind/jongere in het contact met zijn of haar biologische ouders/broer/zus en proberen we altijd dit contact te verbeteren. Biologische ouders/familie blijven altijd belangrijk in het leven van een kind!

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Frans en Jolanda
06-49648105
E  gezinshuisivy@gmail.com

klachtenportaal zorg

Lidmaatschapsnummer is 12894

Contact

© Gezinshuis Ivy - 2021  |  Privacyverklaring  |  Ontwerp & realisatie: Janine Ontwerpt  |  Illustratie: Cartoonsenzo